جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث رستوران و آشپزخانه تاسیسات ذخیره سازی سراجه قم

مناقصه

1397.4548

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه سه عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - shana 125.91 472a5566-8991-4ff2-a3ef-53bcaf0fce06.jpg
آگهی - a5 112.85 203f1ba5-80ea-4c13-822f-9975158160e7.jpg