جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان خدمات فنی(مناقصه عمومی 97/750/2550)-منطقه خلیج فارس

مناقصه

1397.4558

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران