جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گاز رسانی به دهستان قاهان - محور جمزقان ,قاهان و انجیله (pc)

مناقصه

1397.4586

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قم