جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تقاضای خرید 2قلم(مناقصه عمومی 97/130/2589)-مدیریت کالا

مناقصه

1397.4597

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران