جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام الزامات بهره‌بردار برای تلمبه خانه‌های غرب کارون وامیدیه

مناقصه

1397.4536

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.