جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 5908-6-30901 ( خرید سیستم کنترل واحد تصفیه گاز شماره یک به همراه نصب و راه اندازی ( تولید داخل کشور )

مناقصه

1397.4572

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد