جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث ابنیه فنی و بازسازی مسیر خط لوله 10 اینچ حاجی آباد

مناقصه

1397.4526

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه شش عملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.