جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نظارت بر نصب دو دستگاه انجین Engine توربوپمپ Siemens مدل (Tornado) SGT-200 مربوط به نیروگاه مجتمع درود منطقه 3 خارگ

تجدید فراخوان

1397.4583

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره