دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 1122 خرید 60 قلم ابزار

مناقصه

1397.4590

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.