دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله فولادی جهت گاز رسانی به شهر ها وروستاها

مناقصه

1397.4623

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.