دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خریدلوله پلی اتیلن(مرحله دوم)

مناقصه

1397.4624

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.