دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعویض و تثبیت کنتور و رگولاتور مشترکین جزء شرکت گاز استان البرز

مناقصه

1397.4625

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.