دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید اتصالات پلی اتیلن

مناقصه

1397.4628

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.