دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله فولادی جهت گاز رسانی به صنایع استان البرز

مناقصه

1397.4629

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.