دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای خطوط اختصاصی صنایع باقیمانده استان البرز در قالب pc در منطقه کرج،فردیس، اشتهارد، ماهدشت

مناقصه

1397.4631

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.