دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسائط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

تجدید مناقصه

1397.4642

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.