دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 21 سال 97 مربوط به مقاوم سازی و اجرای رینگ خطوط تغذیه گاز شبانکاره و بندر ریگ به طول تقریبی 6900 متر

مناقصه

1397.4587

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.