دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 26700متر لوله پلی اتیلن 60psi جهت شبکه گازرسانی به روستاهای محور دره اسپر شهرستان دورود

مناقصه

1397.4645

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.