دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای عملیات گازرسانی به شهر بازفت و روستاهای تبرک علیا و سفلی و قلعه تبرک از توابع دهستان بازفت شهرستان کوهرنگ (مناقصه عمومی )

مناقصه

1397.4648

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.