جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی خرید خدمات مشاور به شماره م م ن / 026 / 97 مربوط به تأمین خدمات جامع نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، شبکه و امنیت و همیار فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مناقصه

1397.4539

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران