جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اصلاح کابل کشی و فیبر نوری ، برق اضطراری خطوط تلفن و ارتینگ مخابرات ساختمانهای اداری منطقه 7 عملیات انتقال گاز

مناقصه

1397.4569

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هفت عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - آگهی7-2 001 425.58 270b95ee-3dd5-4103-9960-9a9dfb2fca3d.jpg
آگهی - آگهی 7-1 001 427.19 2532ce18-fbf1-42f3-94dc-387183cb7639.jpg