جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

حفظ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز در محدوده مرکز فرعی بهره برداری خطوط لوله گاز خانگیران

مناقصه

1397.4571

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه چهارعملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 03 914.96 d63351cb-1722-4a8b-a5df-2bd27c6d4601.jpg
آگهی - 02 639.31 cd359d58-c281-4b2b-bda6-ddadea3454dd.jpg