جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اگهی مناقصه شماره 97/59 مربوط به پروژه خرید فلو کامپیوتر

مناقصه

1397.4602

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان شرقی