جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اگهی مناقصه شماره 97/60 مربوط به پروژه خرید دستگاه GPS مولتی فرکانس به همراه تجهیزات و متعلقات

مناقصه

1397.4607

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان شرقی