جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات مهندسی جهت انجام طراحی بنیادی

مناقصه

1397.4609

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی