جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور در سطح ناحیه گازرسانی فریمان

مناقصه

1397.4655

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.