جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان تنظیفات و فضای سبز(مناقصه عمومی 97/450/2593)-منطقه شمالشرق

مناقصه

1397.4662

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران