پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید مولکولارسیو 13X و اکتیو آلومینا ساخت داخل

مناقصه

1397.5418

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.