پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی اداره امور عملیات انبار نفت ناحیه قوچان

مناقصه

1397.5377

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه خراسان رضوی

عنوان اندازه (KB)
آگهی - scan0185 195.31 a51443d6-150a-4ff2-bb24-11633478479e.jpg
آگهی - scan0184 91.65 c772f949-fc8b-4b99-97ea-dabfe52be4d4.jpg