پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

نگهبانی از ایستگاههای مخابراتی(مناقصه عمومی 97/650/2610)-منطقه لرستان

مناقصه

1397.5410

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران