پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

لاین کشی گاز جهت گاز سوزنمودن(مناقصه عمومی 97/1650/28)-منطقه لرستان

مناقصه

1397.5413

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران