پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت شهید زین الدین قم

مناقصه

1397.5416

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه قم

عنوان اندازه (KB)
آگهی - آگهی نوبت دوم 139.33 3b746063-68f6-4340-a23a-450457a84037.jpg
آگهی - آگهی نوبت اول 270.10 63cbcd96-1da1-4ad2-8f3a-525ed3bd0a86.jpg