پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان راهبری وسائط نقلیه(مناقصه عمومی 97/650/2602)-منطقه لرستان

مناقصه

1397.5420

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران