پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان خدمات فنی(مناقصه عمومی 97/650/2603)-منطقه لرستان

مناقصه

1397.5421

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران