پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تلفن و ادوات ضد انفجار 97/L/36

مناقصه

1397.5423

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی