پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه بازرسی 30قطعه خطوط لوله(تجدید مناقصه عمومی 97/110/2567)-معاونت فنی

تجدید مناقصه

1397.5430

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران