پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان غذایی اشتهارد و ابهر(مناقصه عمومی 97/500/2614)-منطقه شمالغرب

مناقصه

1397.5431

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران