پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان غذایی ایده لو و قره چمن(مناقصه عمومی 97/500/2613)-منطقه شمالغرب

مناقصه

1397.5438

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران