سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فیلم های خبری

صنعت نفت، صحنه عملیات مستمر و پیوسته
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰
امضای قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان قرارداد مستقیم شرکت ملی نفت ایران
قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان قرارداد مستقیم شرکت ملی نفت ایران با شرکت بیمه دانا روز یکشنبه (۲۷ آبان ماه) امضا شد.
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴