ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور

شانا _ گروه عکس: تاسیسات تقویت فشار گاز آب‌شیرین در 50 کیلومتری بندرعباس با هدف تامین گاز مصرفی استان‌ هرمزگان، در مسیر خط لوله سرخون- کرمان واقع شده است. گاز ورودی به این ایستگاه حدود 10 میلیون و 600 هزار مترمکعب در روز است که با فشار 697 PSI وارد ایستگاه می‌شود و پس از عبور از جداکننده‌های فیلتری، گاز تمیز شده وارد کمپرسور شده و فشار آن تا بیش از یک هزار PSI ( پوند بر اینچ مربع) افزایش می‌یابد.

ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 26
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 25
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 24
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 23
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 22
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 21
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 20
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 19
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 18
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 17
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 16
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 15
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 14
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 13
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 12
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 11
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 10
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 9
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 8
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 7
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 6
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 5
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 4
استراحت، نشاط، ورزش

ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 3
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 2
ایستگاه تقویت فشار گاز آب‌شیرین؛ بازوی تامین گاز جنوب کشور 1

کد خبر 281821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =