مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند

شانا _ گروه عکس: مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با هدف تامین 2 دستگاه دکل حفاری خشکی HP2000 و خدمات جانبی برای هشت حلقه چاه اکتشافی، همچنین بهره‎مندی از خدمات لوله مغزی سیار جهت ١٠ عملیات در ٢ چاه اکتشافی در خلیج فارس، با شرکت ملی حفاری ایران به عنوان برنده مناقصه، 2 قرارداد همکاری امضا کرد.

مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 19
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 18
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 17
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 16
سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 15
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 14
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 13
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 12
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 11
سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران

مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 10
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 9
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 8
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 7
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 6
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 5
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 4
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 3
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 2
مدیریت اکتشاف و شرکت ملی حفاری 2 قرارداد همکاری امضا کردند 1

کد خبر 282192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =