غربال تخصصی در صنعت گاز

حضور شرکت‌های پیمانکار در عرصه اجرا و تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این رو برای تایید این شرکت‌ها فرآیندها و فیلترهای ویژه‌ای در دستور کار شرکت ملی گاز قرار دارد.

به گزارش شانا، ارزیابی فنی و کیفی شرکت‌های پیمانکار بر اساس قانون مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی، انجام و شرایط برای حضور این شرکت‌ها در پروژه‌های صنعت گاز فراهم می‌شود.در ادامه، گفت‌وگو با محمد حسین‌نیا، رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران را می‌خوانیم.

فرآیند ارزیابی شرکتها چگونه انجام میشود و در این فرآیند چه مولفهای را در نظر میگیرید؟

در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران برای انتخاب پیمانکار دو نوع ارزیابی انجام میشود: نخست، ارزیابی کیفی و دیگری ارزیابی فنی است. این ارزیابیها برای پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامینکنندگان به صورت مجزا با فرمتهای مخصوص خود انجام و مناقصات به صورت آگهی فراخون برگزار میشود. بر این اساس، فرم ارزیابی کیفی در سایت شرکت (بخش کمیته فنی بازرگانی) قرار دارد. داشتن مشخصات، شرح کار و مبلغ اولیه برآورد پروژه برای ارزیابی مهم است. فرمهای ارزیابی کیفی در فرمت PDF و EXCEL در دسترس بوده و شرکتها پس از تکمیل، آن را برای طرحها ارسال میکنند. در مناقصاتی که به صورت محدود انجام میشود، به دلیل اعتبار دوساله ارزیابی کیفی، فرآیند ارزیابی انجام نمیشود و از امتیازی که در حد نصاب قبولی بوده، استفاده میشود.

در ادامه، مجری طرح، متناسب با ماهیت، وضعیت و شرایط پروژه، توجیهات خود را در فرم مجوز مناقصه محدود برای مدیرعامل ارسال میکند که پس از دریافت مجوز، روند برگزاری مناقصه آغاز میشود. در مناقصات عمومی از شرکتهایی که در ارزیابی کیفی حداقل امتیاز قبولی را کسب کردهاند، دعوت میشود تا فرم ارزیابی فنی به همراه دیگر مدارک مناقصه را تکمیل کنند. فرم ارزیابی فنی در واقع چشم‌انداز پروژه محسوب میشود. شرکتها باید مشخص کنند که در آینده میخواهند چه فعالیتی در زمینه متدولوژی و توان فنی، ماشینآلات، نیروی انسانی، اچاسای، روش انبارداری، روش تجهیز کارگاه، روش کنترل وضعیت کیفیت پروژه و ... انجام دهند.

ارزیابی کیفی و فنی چه تفاوتهایی باهم دارند؟

در ارزیابی کیفی، هر شرکت به طور مستقل سنجیده میشود، یعنی بر اساس اطلاعات پنج سال گذشته، اعم از ماشین‌آلات، توان مدیریت، توان فنی و نیروی انسانی با توجه به معیارهایی که در فرمها مشخص شده مورد ارزیابی قرار میگیرند، اما در ارزیابی فنی خط‌کش اندازه‌گیری نداریم و از لحاظ این‌که کدام پیمانکار پلان چشم‌انداز و اطلاعات شناختی خود را بهتر ارائه داده است، با یکدیگر مقایسه میشوند. در نهایت امتیاز کلی توانایی فنی استخراج شده و شرکتهایی که حداقل این امتیاز را کسب کرده باشند، برای ادامه روند مناقصه اعلام میشوند. ارزیابی کیفی و فنی برای مشاوران نیز به همین شکل در کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.

پارسال چند شرکت ارزیابی شدهاند؟

از آذرماه 95 تا دی ماه 96 در مجموع برای 54 پروژه ارزیابی انجام شده است. در بازه زمانی یادشده، 319 مورد ارزیابی کیفی و 143 مورد ارزیابی فنی 182 شرکت انجام شده است.

برای ارزیابی فنی، کیفی و تخصصی شرکتها از چه قوانین و استانداردهایی بهره میگیرید؟

پیش از این، نشستهای طولانی در خصوص ارزیابی کیفی برگزار می‌شد که در آخرین نشست، قوانین جدید تصویب شد. همه قوانین را در اختیار شرکتها قرار دادهایم و از مدلهای روز دنیا استفاده شده است. برای هر کدام از آیتمها از جمله ماشینآلات، هیئت مدیره، نیروی انسانی و... قوانینی که برای ارزیابی کیفی وضع شده استفاده میشود و براساس قانون، در ارزیابی فنی نمیتوان از همان آیتمها استفاده کرد، بلکه باید قوانین و آیتمهای مختص به خود را داشته باشد.

آیا این قوانین و استانداردها خواستههای شما را تامین کرده است؟

در بخش ارزیابی کیفی به طور تقریبی قابل قبول است، اما در ارزیابی فنی همه مواردی که از پیمانکاران دریافت میکنیم، روی کاغذ است، از این رو پیمانکار یک پلان از جانمایی تجهیزات کارگاه خود و کمپ بسیار مجهز با تمام امکانات پیشنهاد میدهد، اما در عمل ضمانت اجرایی برای کاغذهایی که دریافت میکنیم، وجود ندارد.

عملکرد کمیته فنی بازرگانی را چگونه ارزیابی میکنید؟

پیش از این، ارزیابی طبق روال قدیم در طرحها انجام میشد؛ یعنی مجری طرح، با تیم فنی که در اختیار داشت، ارزیابی کیفی و فنی را انجام میداد و نمرات را به کمیته اعلام میکرد و کمیته نیز با توجه به سوابقی که در پروندههای‌شان داشت، مورد سنجش قرار میداد و تصویب میشد. سیاست و رویکرد مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بر این پایه بنا شده بود که تمام ارزیابیها یکجا و از سوی یک تیم انجام شود و بحث سلیقه دیگر مطرح نباشد. کمیته پیش از این نیز با این شرایط کار کرده بود، از این رو سعی داریم برای برنامههای جدید نیروی متخصص جذب کنیم. همچنین آموزش نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد. نبود نیروی متخصص و کارشناسی که از پروژهها به خوبی شناخت داشته باشد، سبب شد به پیشرفت لازم دست پیدا نکنیم، زیرا کمیته فنی بازرگانی در حال حاضر چارت سازمانی ندارد و برای همکاران ما شناخته شده نیست.

منبع: هفته‌نامه مشعل

کد خبر 283782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =