امضای قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی

شانا _ گروه عکس: قرارداد فاز دوم طرح پژوهشی هیدرات‌های گازی بین مدیریت امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد، سیدصالح هندی، مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران پس از امضای این قرارداد در یک نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 25
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 24
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 23
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 22
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 21
جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 20
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 19
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 18
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 17
 ابراهیم طالقانی، سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 16
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 15
سیدصالح هندی، مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 14
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 13
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 12
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 11
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 10
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 9
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 8
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 7
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 6
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 5
نشست خبری سیدصالح هندی، مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 4
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 3
مراسم امضاء قرارداد طرح پژوهش هیدرات گازی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 2

کد خبر 286306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =