قدردانی دو قوه مجریه و قضائیه از نفت

  • گزیده‌های نفتی هفته

    گزیده‌های نفتی هفته

    قدردانی دو قوه مجریه و قضائیه از وزارت نفت، کرونا و صنعت نفت، ایجاد پنجره واحد برای واردات کالا از طریق صادرات نفت و برگزاری بیست و سومین نشست JMMC را می‌توانید در گزیده‌های نفتی این هفته بخوانید.