مدیر سابق برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش

  • حمله پالایشگاه‌سازان کاغذی به وزیر خودکفایی بنزین

    حمله پالایشگاه‌سازان کاغذی به وزیر خودکفایی بنزین

    در حالی بیژن زنگنه از سوی منتقدان خود به دشمنی با پالایشگاه‌سازی متهم می‌شود که هیچ‌کدام از طرح‌های پالایشگاه‌سازی در دولت‌های نهم و دهم از روی کاغذ تبدیل به پالایشگاه نشد و در زمان زنگنه بود که ایران با تکمیل طرح‌های پالایشی از جمله ساخت ستاره خلیج فارس به خودکفایی در تولید و بعد از آن صادرات بنزین رسید.