مرحوم حسین کاظم پور اردبیلی

  • یکسال گذشت؛ حسین کاظم‌پور اردبیلی

    یکسال گذشت؛ حسین کاظم‌پور اردبیلی

    شانا _ گروه عکس: یکسال از درگذشت حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گذشت، فردی که در سکوت، منافع ایران را در مجامع بین‌المللی انرژی پیگیری کرد و هیچگاه برای گرفتن حق ایران کوتاه نیامد؛ روحش شاد و یادش گرامی.