معاون فنی عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان