معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران