مهندسی و ساختمان زیربنای تولید در تمام اقلیم‌های نفتی

رسیدن به ظرفیت‌های تولید نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعت نفت است که بخشی از این سرمایه گذاری برای حفظ ظرفیت تولید کنونی و بخشی از آن نیز برای بهره برداری از مخازن جدید است.

اما باید دانست به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده و رسیدن به سقف تولید مطابق برنامه، همچنین نگهداشت توان تولید، افزون بر حفاری چاه‌های جدید و تعمیر چاه‌های تولیدی، پروژه‌هایی به منظور احداث تأسیسات جدید یا بهینه‌سازی تأسیسات موجود، آماده سازی محل چاه ها، احداث خطوط لوله جریانی و اصلی و تزریق گاز به مخازن  اجرا می‌شود.

در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بزرگ ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران، تمام این پروژه ها در مدیریت مهندسی و ساختمان طراحی، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا می شود.

مهندس بیژن عالیپور، مدیر مهندسی و ساختمان این شرکت، گزارشی مفصل از روند اجرای طرح ها و پروژه های در دست اجرای این  مدیریت ارائه کرده است که خلاصه آن را می خوانید.

مدیریت مهندسی و ساختمان در مناطق نفت خیز جنوب چه مسئولیت و راهبردی دارد؟

مدیریت مهندسی و ساختمان با چهار معاونت طرح های نفت و گاز، طرح های عمده، راه و ساختمان و خدمات فنی و بهره گیری از توانمندی های بیست و سه مجری طرح در دست اجرا، انجام تمام امور زیربنایی شرکت، اعم از راه و ساختمان، نفت و گاز، تاسیسات جنبی، خطوط لوله و تزریق گاز به مخازن را در قالب اجرای پروژه هایی که از لحاظ کمیت، پیچیدگی و گستره کار در سطح شرکت ملی نفت ایران کم نظیر است، به عهده دارد.

این مدیریت همچنین افزون بر وظیفه اصلی خود، خدمات گوناگون و متنوعی به شرکت های فرعی و سازمان های وابسته به وزارت نفت ارائه می کند.

مدیریت مهندسی و ساختمان با اجرا و راه اندازی بهنگام طرح ها و پروژه های شرکت ملی مناطق نفت خیز، وظیفه مهمی در تحقق و دستیابی به اهداف برنامه های تولید به عهده دارد.

هم اکنون چه تعداد پروژه در مدیریت مهندسی و ساختمان در دست اجراست؟

مدیریت مهندسی و ساختمان هم اکنون بیش از 300 طرح و پروژه را در قالب افزون بر500  قرارداد عهده دار است.

قراردادهای پیش گفته، طیف گسترده ای از تامین خدمات مورد نیاز پروژه ها شامل تامین نیازمندی های خدماتی تا انجام مطالعات مهندسی و عملیات اجرایی پروژه های عظیم و پیچیده به روش های یی.پی» » «پی.سی» و «یی.پی.سی» است.

اعتبار اجرای این پروژه‌ها چقدر است؟

برآورد کل اعتبار طرح ها و پروژه ها ی مهندسی و ساختمان بیش از 47 هزار میلیارد ریال است که تا کنون حدود 8 هزار میلیارد ریال از مجموع اعتبارات هزینه شده است، البته افزون بر جذب سالیانه حدود 2 هزار و 500 تا 3 هزار میلیارد ریال از اعتبارات تخصیص یافته به طرح ها و پروژه ها، مبالغ فراوانی نیز با اجرای پروژه های پشتیبانی حفاری و بهره برداری، به وسیله این مدیریت جذب و هزینه می شود.

پروژه‌های مهندسی و ساختمان به چند بخش تقسیم می‌شود؟

طرح ها و پروژه‌های مهندسی و ساختمان به سه گروه طرح ها و پروژه‌های تولیدی، پشتیبانی و پروژه‌های خدماتی تقسیم می‌شود.

طرح های تولید با هدف تولید نفت، گاز و مایعات گازی اجرا می‌ شود. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح‌های توسعه تسهیلات جدید بهر‌ه ‌برداری از میدان‌های نفتی، طرح توسعه تاسیسات گاز و گاز مایع، طرح‌های جمع‌آوری، تراکم و انتقال گازهای همراه، تزریق گاز به مخازن و احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی اشاره کرد.

طرح ها و پروژه‌های پشتیبانی در زمینه امور ساختمانی، تأمین آب و برق تأسیسات، پروژه‌های ایمنی، احداث یا تعمیر جاده‌ها و پل‌ها، احداث و توسعه کارگاه ‌های تعمیراتی، احداث تسهیلات و خطوط لوله‌های جریانی نفت و گاز، همچنین بازرسی و تعمیر خطوط لوله زیر زمینی و رو زمینی به اجرا در می آید.

پروژه‌های خدماتی نیز در زمینه‌های احداث مجتمع های فرهنگی، ورزشی، اداری، تامین منازل مسکونی  و احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی است.

با توجه به این که مناطق نفت خیز جنوب در سال های اخیر گام های موثری برای حفظ محیط زیست پیرامون تاسیسات خود برداشته است، آیا اجرای طرح های زیست محیطی در حوزه مدیریت شما قرار دارد؟

بله، از نظر قانونی رعایت مقررات و استانداردهای زیست محیطی در اجرای پروژه‌ها الزامی است، به همین دلیل در دوران فعالیت طراحی و قبل از اجرای پروژه ها تاثیرهای احداث تاسیسات روی محیط زیست بررسی، ارزیابی و مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته می شود.

در کنار این موضوع، اجرای پروژه های مرتبط با توسعه صنعتی و محیط‌ زیست، بخشی دیگر از وظایف مهندسی و ساختمان است که شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اجرای این پروژه‌ها گام‌های مفیدی در زمینه حفظ محیط ‌زیست برداشته است. 

اجرای پروژه‌ تثبیت شن‌های روان و ایجاد فضای سبز اطراف تأسیسات تولید نفت و گاز، طرح آماک  (جمع‌آوری گازهای همراه بنگستانی میدان های اهواز، منصوری، مارون، آب‌تیمور و کوپال) جمع‌آوری و تراکم گازهای همراه و پروژه‌های تزریق پساب نمکزدایی در چاه‌های دفعی، از جمله مهم ترین این اقدام ها است.

همچنین پروژه‌های خرید و نصب دستگاه‌های فرآورش سیار نفت خام(ام.او.تی) به منظور جلوگیری از آلودگی محیط‌ زیست در زمان احیا و تعمیر چاه‌های نفتی، از دیگر پروژه‌های گروه چهارم محسوب می شود.

مهم ترین پروژه‌های در دست اجرا در چه زمینه ای است؟

پروژه‌های مهم ما در طرح‌های عمده بهینه‌سازی و بازسازی تأسیسات آغاجاری به همراه چهار  واحد گاز و گاز مایع (ان.جی.ال) است که حدود  10 هزار  میلیارد ریال اعتبار دارد.

همچنین افزایش توان تولید از میدان های کرنج، پارسی و اهواز مارون از دیگر پروژه‌های مهم در دست اجرای این بخش است.

طرح جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه قلعه نار، احداث ایستگاه تزریق گازهای همراه بنگستان لب سفید و بهینه سازی سامانه فرآورش میدان های نفتی هفتکل و نفت سفید، از دیگر پروژه های مهم در طرح های عمده به شمار می آیند.

پروژه های قلعه نار و نرگسی در حال اجرا و دیگر پروژه های این طرح در مراحل مطالعات مهندسی یا واگذاری قرار دارند.

طرح توسعه مخزن گازی خامی مارون که مرحله نخست آن در آبان امسال راه اندازی شد و طرح تغذیه بیدبلند 2 که با اعتباری افزون بر 250 میلیون دلار اجرا می شود، از دیگر پروژه‌های مهم است.

مرحله اول طرح افزایش تولید میدان کبود اجرایی شده و مرحله دوم آن در حال انجام تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار است.

طرح احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی با هدف ایجاد یک میلیون و 100 هزار بشکه ظرفیت اضافی فرآورش نفت نمکی، از دیگر طرح های مهم و اولویت دار در دست اجراست.

اعتبار این طرح ها بیش از 2 هزار و 400 میلیارد ریال است و از 13 پروژه آن، تعداد 7 پروژه در مرحله اجرا ، دو پروژه در مرحله مطالعات مهندسی و چهار پروژه در مرحله واگذاری است.

در طرح‌ بازرسی و تعمیرات خطوط لوله، تمام خطوط لوله مناطق نفت خیز که بیش از 20 هزار کیلومتر طول دارند، به وسیله توپک هوشمند و روش‌های سنتی بازرسی فنی، سپس از سوی پیمانکار ترمیم و تعمیر خواهند شد.

هم اکنون از 13 پروژه مهم این طرح  هفت پروژه در مرحله اجرا، سه پروژه در مرحله طراحی و سه پروژه در مرحله واگذاری است.

در بخش پروژه‌های راه و ساختمان، پروژه‌های احداث جاده امیدیه به سرانجام، جاده امیدیه به جایزان، جاده گناوه به گچساران و ساخت مجتمع‌های فرهنگی ورزشی در شهرهای هتفکل، آغاجاری، رامشیر و رامهرمز در حال اجراست.

یکی از مهم ترین پروژه‌های این بخش که وزارت نفت هم بر اجرای آن تأکید کرده است، سامانه میترینگ است که در آن سامانه های کنترل تمام تأسیسات بهره‌ برداری گاز و گازمایع، شیرین‌سازی، نمکزدایی، تزریق گاز و تقویت فشار گاز و خطوط لوله بهینه‌سازی می‌شود و این پروژه 25 درصد پیشرفت  کار دارد.

موارد یاد شده، بخشی از پروژه های مهم و اولویت دار مهندسی و ساختمان است و در مورد دیگر پروژه ها نیز پیگیری های لازم با همین سرعت در جریان است.

به دیگر سخن، هم اکنون تمام پروژه های مهندسی و ساختمان فعال و طبق برنامه ریزی ها، در یکی از مراحل انجام مطالعات مهندسی، واگذاری یا اجرا قرار دارند.

کدام پروژه‌ها آماده بهره‌ برداری است؟

همان طور که می دانید، در سال جاری پروژه های زیادی راه اندازی شدند و یکی از پروژه های مهم  که آبان امسال در مدار تولید قرار گرفت، راه اندازی و بهره برداری از مرحله اول مخزن گازی خامی مارون بود که از نظر شرایط ویژه مخزن، یکی از پیچیده ترین پروژه های اجرایی در سطح صنعت نفت است.

این طرح که با تکمیل نهایی آن، روزانه 160 میلیون فوت مکعب گاز به منظور جایگزینی گاز تزریقی پازنان به مخزن آسماری تامین می شود، امکان تولید حدود 34 هزار بشکه میعانات گازی را دردو مرحله فراهم خواهد کرد.

همچنین در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، 48 پروژه مرتبط با تولید نفت و گاز و پروژه های در ارتباط با طرح های راه و ساختمان تکمیل و راه اندازی شد.

به طور معمول به موازات ابلاغ پروژه های جدید به مهندسی و ساختمان، همواره تعدادی از پروژه های در دست اجرا تکمیل و راه اندازی می شود و در بخش طرح های عمده پروژه بازرسی نیز، دو رشته خط لوله 16 اینچ زیر زمینی و رو زمینی نفت و گاز به روش التراسونیک با برد بلند در حال تکمیل است.

پروژه بهینه ‌سازی و تعمیر تلمبه ‌خانه شماره 2 امیدیه نیز به تازگی بهره‌برداری شد و در بخش راه و ساختمان، پروژه احداث استادیوم ورزشی، تالار اجتماعات و ساختمان امورمسافرت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران آماده بهره‌برداری است.

در اهواز زمین تنیس و سالن مسابقات شهرک نفت و در ایذه مجتمع فرهنگی ورزشی این شهرستان در مرحله بهره‌برداری قرار دارد و براساس برنامه ریزی ها، پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش از 20 پروژه از پروژه های اجرایی این مدیریت در بخش های مختلف تکمیل و راه اندازی شود.

در زمینه پروژه های عام المنفعه توضیح دهید؟

بخشی از این پروژه ها  برای استفاده عمومی در حوزه مناطق نفت خیز اجرا می شوند و اعتبار آنها را شرکت ملی نفت ایران تامین می کند و دستگاه های دولتی آنها را اجرا می کنند، مانند اعتبارهایی که به توسعه فضاهای آموزشی استان خوزستان اختصاص یافته است.

اما برخی پروژه ها که با هدف تامین نیاز مناطق نفت خیز جنوب اجرا می شوند،  به این دلیل که در دسترس مردم همجوار آن ها قرار دارد، مورد استفاده آنها نیز هست و به نوعی جنبه عام المنفعه دارند، مانند راه های ارتباطی و دسته دیگر پروژه های عام المنفعه با بودجه مناطق نفت خیز جنوب اجرا می شود که برای مثال می توان به پروژه های احداث پل های جدید جایزان و زهره در آغاجاری و گچساران، احداث مجتمع فرهنگی ورزشی در رامشیر ، طرح تثبیت شن های روان و احداث جاده اصلی محور امیدیه جایزان اشاره کرد.

طرح احداث دو دستگاه پل عابر پیاده و دو پل هوایی در شهر اهواز نیز از دیگر پروژه های عام المنفعه این شرکت است که به همت مدیریت مهندسی و ساختمان اجرا می شود.

در پروژه های مدیریت مهندسی و ساختمان از فناوری روزآمد استفاده می شود؟

به طور کلی جاری شدن فرهنگ استفاده و به کارگیری آخرین فناوری های روزآمد در تمام واحدهای تابع این سازمان و انجام طراحی تاسیسات و کارخانه ها با استفاده از این فناوری ها یکی از هدف های اساسی این مدیریت است.

بخش های عمده ای از اداره های طراحی (نقشه کشی) با استفاده از نرم افزارهای پرقدرت مهندسی و گرافیکی و ایجاد بانک اطلاعاتی لازم و ارتباط از طریق شبکه اینترنت، همچنین امور مهندسی نقشه برداری با استفاده از دستگاه های پیشرفته ماهواره ای جی.پی.اس و جی.آی.اس مسئولیت گسترده و سنگین تهیه و تدوین نقشه های اجرایی پروژه های بزرگ و کوچک را که پیشتر از سوی مشاوران داخلی و خارجی انجام می شد، به عهده دارند.

هم اکنون تمام فعالیت های اداره های استاندارد، نقشه برداری و برآوردها به عنوان زیر مجموعه معاونت خدمات فنی در عمل مکانیزه و منطبق با استانداردهای فنی و مهندسی روز است و به طور کلی در مدیریت مهندسی و ساختمان سعی شده چه از لحاظ سخت‌افزاری و چه نرم ‌افزاری، تمام فعالیت‌ها به روز و مطابق آخرین استانداردهای فنی و مهندسی باشد.

کد خبر 100110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =