• آینده نفت در سرزمین انرژی

    آینده نفت در سرزمین انرژی

    «نفت بدون تردید نعمت است؛ پس اگر اقتصاد برخی کشورهای برخوردار از این نعمت حال و روز خوبی ندارد، آن را پای حکمرانی نامناسب بگذاریم؛ نه پای موهبت ارزشمندی به نام نفت». این محور اصلی صحبت‎هایی بود که در سمینار «آینده نفت در سرزمین انرژی» مطرح شد.

تیتر سه سرویس