• نمی توانیم به اسم ایران نفت صادر کنیم

    وزیر نفت:

    نمی توانیم به اسم ایران نفت صادر کنیم

    وزیر نفت گفت: شرایط امروز از دوران جنگ سخت تر است، زیرا زمان جنگ مشکلی در صادرات نفت نداشتیم و تنها صدام واحدهای ما را هدف قرار می داد، ضمن آنکه پول نفت را می گرفتیم اما الان این فرایند به سختی انجام می شود و اکنون نمی توانیم به اسم ایران نفت صادر کنیم. 

تیتر سه سرویس